Due Diligence onderzoek

Due Diligence onderzoek
Het overnemen van een bedrijf of bedrijfsactiviteit vereist een gedegen onderzoek alvoren onze relatie tot een definitief besluit kan komen. In voorkomende gevallen functioneert Adams als coördinator van:

Financiële en fiscale due diligence

Juridische due diligence

Commerciële due diligence

In nauw overleg met de betrokken experts presenteren wij onze relatie een rapport waarin alle potentiële voordelen en eventuele risico’s van de voorgenomen transactie uitgebreid worden toegelicht. Onze relatie kan zodoende een weloverwogen besluit nemen en eventuele risico’s zoveel mogelijk uitsluiten.

Reacties zijn gesloten.